Vladykové Simeon a Izaiáš sloužili v Šumperku

31. července sloužili oba archijerejové naší eparchie v šumperském katedrálním chrámu. S archiepiskopem Simeonem a vikárním biskupem šumperským Izaiášem spolusloužil božskou liturgii i místní duchovní správce prot. Patrik Tabák.