Srpnové presbyterium ve Vilémově

Dne 4. srpna 2016 proběhla v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově presbyterská konference Olomoucko-brněnské eparchie

Po archijerejské svaté liturgii, sloužené řadou kněží společně s vladykou Izaiášem, následoval bohatý program pravidelného setkávání duchovních. Zahájení tradičně patřilo Jeho Vysokopřeosvícenosti, arcibiskupu Simeonovi, který přítomné pozdravil a zahájil setkání přednáškou “Počátky zřízení církve.” Posluchače v ní uvedl do základů církevní eklesiologie, učení o hierarchické struktuře naší episkopální pravoslavné církve. V čele věřících stojí biskup, který lid representuje navenek a od počátku církve věřící lid a duchovní poučuje, káže a světí. Věřící a duchovní pak společně se svým biskupem tvoří jednotou úplnou církev.
Bratr Balcárek poté seznámil přítomné se strukturou a metodami misie, stupni a způsoby, přehledově, tak, aby si duchovní zopakovali některé informace z misiologie, předmětu, který všichni absolvovali na teologických fakultách.
Vladyka Izaiáš, námi vyslaný účastník na svatý, velký, všepravoslavný sněm (konaný 15.-22. června 2016 na Krétě), promluvil na závěr. V úvodu vysvětlil shromážděným duchovním, že nemá doposud žádné oficiální stanovisko našeho Svatého synodu k jednotlivým probraným tématům sněmu a tudíž nemůže jako biskup vyjadřovat žádný oficiální postoj naší církve. Avšak i tak bylo zúčastněným přečteno oficiální závěrečné komuniké podepsané všemi účastníky sněmu, které se setkalo se všeobecným živým zájmem zúčastněných. Následovala všeobecná diskuse, která vyústila k položení specifických pastoračních problémů, kterým duchovní ve své práci čelí. Na závěr bylo konstatováno, že každý biskup přihlíží ve svých pastoračních rozhodnutích ke specifickým potřebám své eparchie a tudíž nějaké centrální řízení, jako např. v římskokatolické církvi, kde je centrum řízení ve Vatikánu, se netýká naší eparchie a pravoslavné církve.
Duchovní se společně shodli, že proběhlá duchovní konference je obohatila, ještě dlouze po jejím ukončení setrvali v přátelských a obohacujících diskusích. Dík za uspořádání konference a občerstvení patří osazenstvu monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice, kde se podobně zaměřené akce konají již delší dobu.
Petr Balcárek