Zemřel Roman Juriga

kriz-svetly

Přišla smutná zpráva o nečekaném úmrtí bratra Romana Jurigy. Br. Roman odešel náhle včera v poledne. Skonal v důsledku zdravotního selhání.

roman-jurigaDovolte připojit krátké osobní ohlédnutí za člověkem, jehož jsem znal. V první polovině devadesátých let se naše cesty setkaly, když jsme se oba věnovali publikační činnosti. Br. Roman založil vydavatelství „Světlo světa“, v němž mj. vyšel jeho překlad práce biskupa Kalista Ware: „Síla Jména“, vladyky Anthony Surožského (Blooma): „Čtyři kapitoly o smrti“, dále od prof. Pavla Alše „Pravoslavná církev u nás“. Organizačně nám pomáhal vydat knížku sv. Jana Damašského „O pravé víře“ a k tisku přichystal spolu s prot. P. Alšem vydání služby ke sv. Rostislavovi. Vydal i svou cestopisnou knížečku „Neznámý Balkán“. Technickou pomocí přispěl k vydání dosud neuveřejněných děl svatého vladyky Gorazda. Psal články do pravoslavného tisku, v nichž se dělil o své poznatky ze zahraničních cest do pravoslavných zemí (viz např. zde jeho stať o Arménii). Byl určitou dobu i prezidentem českého Bratrstva pravoslavné mládeže. Dále později spolupracoval na českých pravoslavných relacích vysílaných každý týden v rozhlasu Proglas. Působil i jako redaktor církevního časopisu Hlas Pravoslaví (2010-2012). Nakonec se jeho činnost soustředila na založení a účasti na vedení Pravoslavné akademie, specializované posléze téměř výhradně na ekologickou problematiku. Podílel se na organizování různých společenských pravoslavných akcí. (Za redakci tohoto webu J. B.)

(Pohřeb se má konat v Čachticích v neděli v 16 hod.)

Modlíme se, aby dobrotivý Bůh, Spasitel a Pán Ježíš Kristus daroval našemu bratru žalmistovi Romanovi Království nebeské.

Věčná paměť!