Jednání eparchiální rady bude 20. prosince

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
OLOMOUCKO-BRNĚNSKÁ EPARCHIE

tel: +420 585 222 475, e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz
Masarykova tř. 17, 779 00; Olomouc; Czech Republic

č.j.: 508/16
V Olomouci dne 28.11.2016

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské
eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

v souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční ve středu dne 20. 12. 2016 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

  • Společná modlitba

  • Kontrola plnění úkolů

  • Aktuální otázky eparchie

  • Žádosti o příspěvky

  • Různé

  • Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

Rozdělovník: Všem členům eparchiální rady