Archijerejská bohoslužba v Opavě

V neděli 21. května 2017 sloužil vladyka Izaiáš v opavské církevní obci.