Svatodušní bohoslužby v Šumperku

V den svátku Sestoupení Svatého Ducha na apoštoly sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš slavnostní bohoslužby ve svém katedrálním chrámu v Šumperku. Po svaté liturgii se konala večerní se skláněním kolen a modlitbami ke Svatému Duchu. Následoval sváteční průvod kolem chrámu se čtením evangelií.