Vilémovský monastýr oslavil svůj chrámový svátek

Aktualizace: přidána druhá fotogalérie (viz v příspěvku dole)

15. srpna na svátek Zesnutí přesv. Bohorodice se do Vilémova sjeli hosté a příznivci zdejšího monastýru zasvěceného tomuto velkému bohorodičnému svátku. Oslava se vydařila. Liturgii s průvodem kolem chrámu sloužili dva biskupové: kromě našeho vikárního vladyky Izaiáše zde jako milý host přebýval arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený Michal s doprovodem. Spolusloužilo početné duchovenstvo.

Vladyka Michal poté udělil dvě vyznamenání vydaná  k letošnímu 75. výročí mučednictví sv. Gorazda Českého a Moravskoslezského. První medaile byla předána igumenii monastýru, matce Alexii za vzorné vedení monastýru. Druhou byl vyznamenán mitr. prot. ThDr. Pavel Aleš za celoživotní vynikající pastýřskou a teologickou práci pro naši církev. Za nepřítomného důstojného otce Pavla převzal insignie církevního vyznamenání prot.  Petr Novák.

2017-08-15-vilemov-alexie

Matka Alexie děkuje všem, kteří přijeli, aby se zde v tento – pro monastýr tak významný den – pomodlili a duchovně jako jedna církevní rodina oslavili největší svátek Matky Boží.

Ať se všemi přebývá duchovní radost a naší církví se stále dostává hojných přímluv naší vzácné Paní a Vládkyně k jejímu Božskému Synu.

Mnohá léta našim vladykům, matce Alexii a všem příznivcům vilémovského ženského monastýru!

Druhá fotogalerie (na začátku jsou obrázky z večerní bohoslužby):