Svátek Sboru přesv. Bohorodice v Čelechovicích

Druhý den svátku Narození Páně, na Sbor přesvaté Bohorodice, sloužil vladyka Izaiáš na tradičně české farnosti v krásném malebném chrámu v Čelechovicích na Hané.