Posvěcení ikonostasu svitavské farnosti

4. února na neděli marnotratného syna sloužil vladyka Izaiáš svatou liturgii v církevní obci v Svitavách. Při této příležitosti posvětil vladyka nový krásný ikonostas. Zatím je sice na něm jen jedna ikona, ale věříme, že s Boží pomocí jej brzy ozdobíme všemi ikonami, na které je tu připraveno místo. Po svaté liturgii byli účastníci pozváni k připravenému chutnému občerstvení. Bohu a všem díky!