Květná neděle

Květná neděle v záplavě květů a ratolestí, jak ji prožili letos v brněnské farnosti

2018-04-01-11-54-39-brno-kvetnaProto i my jako ony děti, nesouce znamení vítězství, k tobě, Vítězi nad smrtí, voláme: Hosanna na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Na webu brněnské farnosti – fotogalérie z bohoslužby

Na tomtéž webu si můžete aktuálně k těmto svátečním dnům přečíst:

Článek k Lazarově sobotě:

Svátek svatého Lazara – přítele Kristova

A je tu i mnoho dalšího