Pascha v Jihlavě

V našem domovním chrámu se o paschální noci postupně sešly asi dvě stovky věřících. Většina se nevešla do kaple a stála (se svými košíky) na schodišti a v přízemní hale, které jsou ozvučené a přenáší se tam vše, co se v chrámu zpívá a pronáší (doporučujeme všem farnostem, které mají menší bohoslužebné prostory, než by bylo potřeba).

Všechny fotografie a ostatní fotogalérie z jihlavské farnosti můžete vidět na stránce jihlavského archivu.