70. výročí kroměřížského chrámu

Dne 14. července 2018 se v církevní obci v Kroměříži konala slavnostní archijerejská bohoslužba, při níž jsme si připomenuli 70 let od vysvěcení našeho chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

O deváté hodině jsme přivítali přeosvíceného vladyku Izaiáše. Spolusloužili dřívější duchovní správcové: prot. Popescu a prot. Stehlík, kteří se zasloužili o zvelebení chrámu, jenž byl v 70. a 80. letech v neutěšeném stavu. Dále spolusloužil prot. Raclavský; ten v blízkosti chrámu prožil své dětství a při jeho znovuobnovení byl vlastně také. Vzácné výročí přijeli uctít svou účastí na bohoslužbě i další duchovní otcové.

Po svaté liturgii následoval oběd a přátelské posezení s věřícími.