Kaple sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

Květná neděle v rodišti sv. novomučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce

Při tomto svátku oslavujeme událost, která se stala týden před vzkříšením Kristovým. Spasitel jede jako král pokory na oslátku, aby pro naši spásu podstoupil dobrovolné utrpení, kříž a pohřbení.

»Spolubezpočátečný a spolu s Otcem vždycky jsoucí Syn a Slovo Otcovo na oslátku němém sedí, aby přijel dnes do města Jerusalema. Toho, na něhož cherubíni ze strachu nemohou pohlédnout, chválí děti a s palmovými ratolestmi a tajuplnou oslavu mu prozpěvují: „Hosanna na výsostech, hosanna synu Davidovu, přicházejícímu, aby zachránil od klamu veškerý rod náš.“« (Z triodu – hymny večerní bohoslužby Květné neděle)