Vladyka Simeon ve Vilémově

Vysokopřeosvícený arcibiskup Simeon sloužil archijerejskou liturgii Květné neděle v ženském monastýru ve Vilémově

Raduj se a vesel, město Sióne, ozdob se a raduj, Církvi Boží, neboť hle, Král tvůj spravedlivý přichází, sedě na oslátku, dětmi oslavovaný zpěvem: „Hosanna na výsostech; požehnaný jsi, jenž jsi neskonale slitovný; smiluj se nad námi!“ (Z triodu – bohoslužebné hymny Květné neděle)