Květná neděle ve Znojmě a v Jihlavě

I ve znojemské a jihlavské církevní obci světili na Květnou neděli ratolesti a oslavovali památku vjezdu Pána Ježíše do Jerusalema

Jako připomínku lidu vítajícího Ježíše Krista palmovými větvemi přináší se do chrámů pučící ratolesti. Dávná tradice stanovuje světit jarní větvičky, abychom se tím i my dnes připojili k těm, kdo prohlašovali Krista za svého krále, jehož království však není z tohoto světa. Přichází, aby přemohl našeho největšího nepřítele – smrt. Svým vítězstvím nám získal věčný život.

»Úctyhodné vzkříšení své jsi předobrazil, Blahý, když jsi povelem svým zemřelého bezdechého Lazara, přítele svého, z hrobu po čtyřech dnech pozdvihl, ač již zapáchal. Proto jsi na oslátko usedl, jako bys na voze byl vezen, Spasiteli, k podobenství své vlády nad národy. Proto ti milovaný Israel přináší chválu ústy kojenců a dětí, prostých jakékoliv špatnosti. Hledíme na tebe, Kriste, jak šestého dne před Paschou vstupuješ do svatého Města.« (Z triodu – hymny večerní bohoslužby Květné neděle)

Znojmo

 

Jihlava