Olomouc – neděle památky Pána jedoucího na oslátku do Jerusalema

Věřící olomoucké katedrály oslavovali svěcením jarních ratolestí památku události příchodu Pána do Jerusalema. Ubírá se na oslátku jako „král pokory“, aby dokonal dílo duchovní záchrany lidstva.

»Dnes přichází Spasitel do města Jerusalema, aby naplnil, co je psáno, a všichni vzali do rukou ratolesti palmové a roucha před ním rozprostírali, vědouce, že toto je Bůh náš, jehož cherubíni opěvují neustále: „Hosanna na výsostech; požehnaný jsi, jenž jsi neskonale slitovný; smiluj se nad námi!“« (Z triodu – bohoslužebné hymny Květné neděle)