Pozvánka na pouť do Mikulčic

Úřad eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie zve na tradiční pouť k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje

Liturgie se bude konat na vykopávkách velkomoravského chrámu
v sobotu 25. května 2019 od 10 hod.

(Pozvánka v PDF: 2019-Mikulcice-CM)

V rámci akce „pouť k oslavě sv. Cyrila a Metoděje (v Mikulčicích, 25. května 2019)“ pořádané Olomoucko-brněnskou eparchií Pravoslavné církve v českých zemích budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.