Svátek Proměnění Páně v Brně

Na tento svátek je zvykem světit první úrodu ovoce. Tam, kde se daří vínu, přinášejí věřící hrozny. Severněji se světí letní jablka, švestky apod.

Svěcením prvotin děkujeme Bohu za jeho péči o nás, za úrodu plodů země. Zároveň skrze prvotiny s díky posvěcujeme veškeré dary, které od Boha v průběhu roku dostáváme.