Požehnání k novému školnímu roku

Na farnostech se konaly každoroční pobožnosti před začátkem školního roku a s blížícím se zahájením výuky náboženství

Děkujeme našim otům duchovním za jejich obětavé duchovní vedení, péči o všechny věřící a zejména ty malé a dospívající.

Díky jejich modlitbám a při vedení Ducha Svatého budou naše pravoslavné děti usilovat o dobré výsledky v nadcházejícím školním roce, který je pro některé z nich rokem znamenajícím první školní krůčky a pro jiné může být i rokem rozhodujícím v jejich dalším studijním životě.

Těšíme se, že děti školou povinné i starší budou navštěvovat také výuku náboženství, která se takřka v každé církevní obci koná.

Z modliteb, které kněz při této pobožnosti pronáší nad dětmi:
Aby na tyto dítky seslal ducha moudrosti a rozumu a aby otevřel jejich rozum i ústa a osvítil jejich srdce k přijetí poučení v dobrých naukách, k Hospodinu modleme se …

(Viz brněnský web)