Letní měsíce na Jesenicku

Jak se již stalo dobrou tradicí v obou letních měsících pořádáme pro místní i přespolní děti téměř každý den výuku náboženství, která však má prázdninový charakter. V tomto roce jsme důkladně probírali zákony Desatera a také Blahoslavenství z Ježíšova kázání na hoře. Samotná hodina má obvyklý průběh – zahajujeme modlitbou, dále vyhodnocujeme úkol z předchozí hodiny, zpíváme duchovní písně, čteme ukázky z kvalitní literatury, řešíme hlavolamy či detektivní zápletky a na závěr je připravena hledací hra. Také jsme v červenci opět nacvičili původní divadelní hru se zpěvy – David a Goliáš aneb tajemství zrajícího sýra, která byla prezentována místním usedlíkům. Počet účastníků náboženství byl od 4 do 7 přítomných a kromě výuky jsme s nimi také chodili po místních horách, realizovali stopovací hru, navštívili historické pamětihodnosti kraje, plavali v bazénu a shlédli celovečerní film.

Slavili jsme také dva chrámové svátky. V Horní Lipové 19. srpna svátek Proměnění Páně a v Jeseníku 28. srpna svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice. Po obou svátcích se uskutečnilo slavnostní posezení u stolu, kde jsme probírali perspektivy naší malé církevní obce. Vyvrcholením našeho letního snažení byla sobotní pouť konaná 24.srpna v Horní Lipové. Asi 40 poutníků po posvěcení darů tohoto léta vyšlo na tříhodinové putování s jednotlivými zastaveními, kde se pod vedením jer. Rafaela ze Šumperku modlili akafist Sláva Bohu za vše. O této naší již tradiční aktivitě referoval i regionální tisk a našla si své trvalé místo v kalendáři místních aktivit.

Za Pravoslavnou církevní obec v Jeseníku
prot. Josef Libor Kratochvíla