Porada okružních protopresbyterů

Ve čtvrtek 13. února se v Olomouci na úřadu eparchiální rady sešli okružní protopresbyteři, aby s vladykou jednali o vyhlídkách na události eparchiálního života letošního roku.

Domlouvala se data a zajištění poutí, moravská oslava svatořečení novomučedníků a jiné akce jubilejního roku naší eparchie.