Paschální blahopřání úřadu olomoucko-brněnské eparchie

Úřad eparchiální rady přeje všem krásné Paschální oslavy, aby naplněno bylo každé srdce duchovní radostí ze Vzkříšení Kristova.

„Jako životonosec,
krásnější než ráj,
vpravdě skvělejší
než každá královská komnata,
ukázal se, Kriste, hrob tvůj,
Pramen našeho vzkříšení.“

Zde v PDF: paschal2021-ER4