Prohlášení duchovenstva Olomoucko-brněnské eparchie k nekanonickým zásahům vladyky Michala do vnitřních věcí naší eparchie

Na konferenci presbyterů naší eparchie, která se konala 1. června 2021 v Olomouci (zpráva o ní je zde), sestavili přítomní text níže uvedeného prohlášení.

P.S.
V prohlášení je zmínka o článku Nic není důležitější než pokoj v církvi