Svátek sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži

Na šťastný svátek sv. Cyrila a Metoděje a u příležitosti výročí svěcení chrámu sloužil vladyka Izaiáš spolu s duchovenstvem v Kroměříži.