Pozvánka na svěcení ikony přesv. Bohorodice v Olomouci

Slavnostní posvěcení Olomoucké ikony Matky Boží

Bude se konat za přítomnosti církevních i státních hodnostářů v katedrálním chrámu sv. Gorazda I. v Olomouci  dne 18. září od 10 hod.

Podrobnosti v pozvánce: