Sv. Barbora v Dolních Kounicích

Chrámový svátek svaté Barbory v neděli 4. prosince přijel spolu s námi oslavit Jeho Přeosvícenost biskup Izaiáš z Olomouce a z Mikulova otec Flaviu Badelita spolu s poutníky. Věřící přivítali vladyku Izaiáše zpěvem a květinami. Na svaté archijerejské liturgii jsme přivítali také starostku Dolních Kounice paní Lenku Žikešovou.

Přestože je již zimní období, počasí nám přálo a v chrámu s modlitbami a zpěvem jsme zapomněli na chlad v chrámu. Vladyka nám v homílii připomenul, že se nacházíme v době, kdy stejně jako svatá Barbora budeme muset prokázat svou víru. V pomoci bližním, trpícím a těm kdož jsou ve válkách po celém světě. A abychom také nezapomínali na ty, kteří jsou v tomto vánočním čase osamělí.

Po liturgii jsme se přesunuli do nedaleké restaurace Vinum Coeli, kde jsme při teplém jídle zůstali v družném rozhovoru. K tomu přispěla i paní Marie Svobodová svými výbornými koláčky, které upekla k čaji a kávě. Paní starostka i vladyka byli potěšeni setkáním při takovéto sváteční situaci. Myslím, že tato příjemná sváteční chvíle potěšila všechny přítomné. Po závěrečném vladykově požehnání jsme se rozešli do svých domovů nasyceni duchovně i fyzicky. Bohu díky za vše.