Půl rok na Jesenicku

Kromě obvyklého bohoslužebného života se naše obec věnuje i zpřítomňování historického povědomí do řad široké veřejnosti. Již celé desetiletí si vždy v květnových dnech připomínáme ukončení 2. světové války panychidou u památníku válečných zajatců v Horní Lipové. Letos jsme se sešli v sobotu 6. 5., kdy byla čtena jména stovek válečných zajatců zde přítomných v letech 1940 – 1945. Memoárová literatura z 1. světové války a vojáci v dobových uniformách vytvořili nezbytný kolorit pro více než třicítku přítomných.

Tradičním vrcholem našich aktivit bývá srpnová pouť u příležitosti svátku Proměnění Páně, která se uskutečnila v sobotu 26. 8. Po požehnání nových plodů léta jsme se na více než pěti horských kilometrech a při čtrnácti zastaveních plně ponořili do slov Akafistu Sláva Bohu za vše. Účastníků poutě bylo okolo čtyřiceti z různých koutů naší vlasti.

V září se podařilo uskutečnit dlouho očekávané dotvoření areálu chrámu Proměnění Páně v Horní Lipové, kde nově vznikla odpočinková zóna a byly vysazeny tři vzrostlé třešně k poctě svaté Trojice. 28. 9. na svátek sv. Václava a sv. Orosie po službě Akafistu byly posvěceny za účasti asi stovky přítomných nová darochranitelnice, ikona sv. Nektária Eginského a další bohoslužebné nádoby. Ovšem nejdůležitější byl okamžik svěcení „staronového“ zvonu z roku 1903, čímž konečně začal náš chrám „promlouvat“ svým zvukem do širokého okolí.

Začátkem měsíce října jsme v Jeseníku v nadmořské výšce přes 1000 metrů světili nově obnovený pramen, u kterého v 19. století začala idea vodního léčení v Evropě.

A konečně, na Den válečných veteránů v sobotu 11. 11. jsme nejdříve sloužili svatou liturgii s vladykou Izaiášem a poté u památníku konali panychidu za oběti válek; opět s nezbytným kulturním programem. Celý den byl potom završen společnou oslavou v blízké Magacíně, kde asi 70 hostů setrvalo několik hodin v družné zábavě. Velmi děkujeme všem sponzorům a příznivcům našeho díla, v prvé řadě našim biskupům.

Prot. J. L. Kratochvíla