Vladyka Simeon sloužil v Olomouci a v Brně

Nedělní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Gorazda v Olomouci

Vysokopřeosvícený Arcibiskup Olomoucko-brněnský vladyka Simeon sloužil dne 26. 10. 2014 liturgii v chrámu sv. Gorazda v Olomouci. Vzpomněl představitele naší Matky církve a našeho ochránce ekumenického patriarchu Bartoloměje.

Přisluhující duchovní zase vzpomněli při liturgii Vysokopřeosvíceného vladyku Simeona, Arcibiskupa Olomoucko-brněnského. S povděkem jsme všichni přijali skutečnost, že podle právoplatného zápisu vydaného Ministerstvem kultury je naším eparchiálním arcibiskupem. V našich myslích jím nikdy nepřestal být. Jeho krásné a dlouhé kázání věnované vzpomínce zesnulých a připomenutím mnoha moudrých myšlenek z biblických textů, které se k tomuto tématu života a smrti týkají, jsme všichni vyslechli s obdivem a úctou.

napsala sestra Helena

http://sul-zeme.cz/index.php/10-nase-eparchie/109-olomouc-26-10-2014

Archijerejská liturgie v brněnském katedrálním chrámu sv. Václava

V první neděli měsíce září a také již 13. neděli po svaté Padesátnici sloužil arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený vladyka Simeon v brněnském katedrálním chrámu českého světce sv. Václava.

V evangelním čtení připadajícím na tuto neděli jsme si připomněli podobenství z Matoušova evangelia “O zhoubě nepoctivých vinařů” (Mt 21, 33–42). Vladyka Simeon po přečtení svatého evangelia připomněl především to, k čemu jsme v souladu s tímto podobenstvím vyzýváni: k zachování podobné, ne-li stejné trpělivosti a blahosklonnosti, kterou projevil onen hospodář, který vysázel vinici. Každý z nás totiž na sobě někdy pocítil to, co bylo učiněno tomuto hospodáři z podobenství. Když i navzdory naší trpělivosti a blahosklonnosti, kdy se k našim bližním chováme s láskou, která je v křesťanském chápání jejího smyslu vždy sebe obětující se, jsme někdy zrazeni nebo podvedeni a musíme, chtě nechtě, přestože nás to zraňuje, být stejně trpělivými jako onen hospodář. Nezapomínejte totiž, že stejně blahosklonně, milostivě a trpělivě se Hospodin chová i k nám.

Vladyka Simeon také připomněl, že ke každému z nás se přibližuje den, kdy předstoupíme před Hospodina s tím, co jsme učinili na našem vlastním vinohradu, který nám Hospodin svěřil; a my věříme, že nám jej svěřil. A když takto věříme, musíme podle naší víry také konat, abychom nepropadli záhubě jako ti, kteří se ukázali být nepoctivými vinaři.

Na závěr svaté liturgie popřál otec Josef, duchovní správce brněnské farnosti, vladykovi Simeonovi pevné zdraví a Boží milost a spolu s celým chrámem zapěl vladykovi upřímné mnohaletí. Také vladyka Simeon ve svém následném proslovu popřál všem brněnským věřícím, a zejména těm, kteří přistoupili ke svatému přijímání, aby v sobě co nejdéle uchovávali ony osvěcující a posvěcující plameny Boží lásky. “Na mnohá a blahá léta!”

 

zpracováno podle originálního zdroje:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.707482842662629.1073741876.131060700304849&type=1