Konference duchovních olomoucko-brněnské eparchie

Ve vilémovském monastýru se 11. května 2015 konalo setkání eparchiálního duchovenstva. Presbyterium začalo archijerejskou bohoslužbou, kterou vedl vikární biskup naší eparchie, vladyka Izaiáš. Následovalo zasedání duchovních, při němž se probíraly záležitosti dle programu uvedeném na pozvánce. Rokování předsedal arcibiskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon. Po pracovní části nás osazenstvo monastýru pozvalo na oběd a poté se duchovní rozloučili a odcestovali do svých domovů.