Pouť ostravských věřích do Přerova, Chudobína a Řimic

V sobotu 9. května vyrazilo šest farníků z PCO v Ostravě-Pustkovci se svým duchovním na již tradiční cyrilometodějské putování. Tentokrát však nikoliv na svůj oblíbený Radhošť, ale po chrámech zasvěcených svatým soluňským bratřím v Přerově a v Chudobíně. Protože se však nedaleko Chudobína nachází i řimický chrám sv. Ludmily, navštívili také tento svatostánek. Rádi by se pak touto cestou podělili o své zážitky a hlavně poděkovali otcům duchovním Liborovi Raclavskému z Přerova, Dušanovi Švábeníkovi z Chudobína a Pavlu Alšovi z Řimic, že byli tak hodní a věnovali jim kus svého volného času.

Prot. Miroslav Kudla

Nebyly nalezeny žádné obrázky