Panychida za padlé pravoslavné vojáky v Jihlavě

V Den vítězství jsme zašli na jihlavský hřbitov pomodlit se za všechny pravoslavné vojáky padlé za druhé světové války. V Jihlavě je pohřebiště, kde jsou uloženy ostatky ruských vojáků, kteří položili život při osvobozování naší vlasti.

Naši předchůdci z církevní obce vztyčili u tohoto místa pravoslavný kříž, k němuž se chodíme modlit za všechny zde pochované pravoslavné zesnulé i za všechny vojáky, kteří prolili ve válkách svou krev.

2015-05-08-Jihlava-hrbitov-35

2015-05-08-Jihlava-hrbitov-47

Duchovní správa Pravoslavné církevní obce v Jihlavě
Aktuality z jihlavské církevní obce