Oprava fary v Řimicích

Fara Pravoslavné církevní obce v Řimicích dostala ve dnech 8. a 10. července nový kabát a to ve formě nové střechy.

Předešlá eternitová krytina už byla značně poškozená. Okapy zanesené mechem a hlínou nebyly schopny odvádět dešťovou vodu z farní střechy.

Všem, kteří se na opravě podíleli, velice děkuji.

Na tento rok jsou naplánovány ještě další práce na farní budově: nové vchodové dveře, omítky, kanalizační přípojka, nátěry apod. Budou-li práce provedeny závisí pochopitelně na dostatku finančních prostředků.

Nyní jsme rádi, že nám podařilo opravit střechu, která je na každém domě tím nejdůležitějším.

S pozdravem

Skibiński Arkadiusz
2015-07-11-Rimice-strecha