Diákonské svěcení otce Jakuba v Jihlavě

V krátké době navštívily naši jihlavskou církevní obec hned dvě radostné události za sebou. Po prvním diákonském svěcení následovalo o týden později (30. srpna 2015) druhé diákonské svěcení otce Jakuba Rojka a zároveň byl na hypodiákona postřižen br. Rafael Moravský. Diákonskou chirotonii i chirotesii vykonal vladyka Izaiáš Šumperský na základě pověření eparchiálního biskupa Simeona, archiepiskopa olomoucko-brněnského.

Krátce o průběhu diákonského svěcení. Kandidáta přivádějí k ikonostasu, klaní se při tom oltáři, shromážděnému lidu i biskupovi. Po přečtení duchovenského slibu poslušnosti následuje vlastní chirotonie. První součástí svěcení je trojí obcházení kolem svatého prestolu – vysvěcovaného adepta vede starší diákon třikrát kruhem okolo oltářního stolu, aby se tím naznačilo, že se zasnubuje službě Božímu trůnu. Podobně jako se kroužkem ze zlata (prstenem) vzájemně zasnubují ženich s nevěstou, tak se trojím kruhem snoubí nastávající duchovní osoba s Božím oltářem. Toto zasnoubení má přednost před manželstvím, neboť duchovní služba Bohu převyšuje vše pozemské a tělesné. Poté poklekne vysvěcovaný na jedno koleno, biskup na něj skládá ruce a vzývá blahodať Svatého Ducha. Sestoupením Svatého Ducha se stává nový diákon příslušníkem duchovenského sboru. Žádné lidské síly, schopnosti nebo umění, ale jedině Duch Svatý má tu moc doplnit, co schází, uzdravit, co je nemocné, a uschopnit člověka k duchovenské službě, a tím postavit do služby nového diákona, kněze či biskupa. Duch Svatý dává duchovenstvu účast na velekněžství Kristově, aby diákoni, kněží a biskupové svou službou v Církvi podávali všem věřícím účast na spasitelném dílu Pána Ježíše. Vysvěcení je završeno, když biskup slavnostně obléká nového duchovního do posvátných bohoslužebných oděvů, které odpovídají stupni kněžství, které právě obdržel. Přítomní věřící při tom zpívají: “Axios!” (Jest hoden!)

Na závěr se vladykovi představila nová mátuška Barbora a oslovila jej milými slovy a předala mu květiny.

Vyprošujeme oběma novým duchovním, aby je provázela při jejich službě Bohu a bližním pomoc shůry a aby zachovali doživotní věrnost nastoupené duchovní cestě.

Oběma našim vladykům adresujeme upřímné díky za udělená svěcení a postřižení, a přejeme jim z celého srdce: Mnohá léta!

Pokud vás zde uveřejněné fotografie zaujaly, můžete navštívit stránku aktualit jihlavské církevní obce, kde je ke shlédnutí ještě mnoho dalších  obrázků z průběhu celé události.