Akathist ke sv. Ludmile v basilice sv. Jiří na Pražském Hradě

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil spolu s vikárním biskupem olomoucko-brněnské eparchie, biskupem šumperským Izaiášem, emeritním metropolitou Kryštofem a početným duchovenstvem Pražské pravoslavné eparchie i hosty z Ruské pravoslavné církve tradiční akathist ke sv. Sv. Ludmile, kněžně české.

Akathist se uskutečnil v pondělí 28. 9. 2015, v 16:00 hod. v předvečer svátku sv. Ludmily (dle starého stylu) v basilice sv. Jiří na Pražském hradě.  Při své promluvě na závěr akathistu vladyka Michal mj. řekl:

„Sv. Ludmila byla podle dobové charakteristiky žena plná všelikých plodů dobrotivosti, štědrá v almužnách, v bdění neúnavná, zbožná modlitebnice, v lásce dokonalá, patronka duchovenstva, matka sirot a těšitelka vdov; navštěvovala neúnavně vězně a ve všech dobrých skutcích byla dokonalá. Nad jejím hrobem se po jejím mučednickém skonu začaly dít zázraky. Podle tradice se nad jejím hrobem objevovaly hořící svíce a také jeden slepec nabyl zraku, když se dotkl země, v níž byla pochována.

Na tomto posvátném místě v areálu Pražského hradu, který je pomyslným centrem svébytnosti našeho národa, si tedy připomínáme a modlíme se ke světici, která se za nás za všechny přimlouvá u našeho Pána, přimlouvá se za národ český i za všechny naše národy, kteří se jednotně a společně modlí v naší Pravoslavné církvi. Nedopusťme, aby se naše církev rozdělila, pracujme všichni společně na její jednotě, hledejme všichni společně cestu jak nadále společně šířit do celého světa, který momentálně prožívá velmi těžké období, slávu a radostnou zvěst našeho Pána, Ježíše Krista.“

Díky obětavé správě Pražského hradu se mohli věřící dlouho modlit u hrobu svaté kněžny Ludmily, který  byl obsypán květinami od těch, kteří doufají v její mocnou přímluvu a pomoc.

30.09.2015