Svátek mučednice Ludmily v Řimicích

V září v den sv. Ludmily, kněžny české, má církevní obec v Řimicích svůj chrámový svátek.

2015-09-29_19-RimiceTohoto roku se zde sešlo přibližně padesát věřících, aby se zúčastnili této události, pro farnost tak významné. Památku svaté mučednice, babičky knížete Václava jsme oslavili božskou liturgií, které se jako sloužící duchovní zúčastnili: protojerej Dušan, důstojní otcové ze Svitav Jiří a Mojmír, který při bohoslužbě pronesl krásné kázání o svaté Ludmile v dějinném kontextu.

Po liturgii bylo pro účastníky připraveno občerstvení, které přichystali místní věřící. Milá atmosféra setkání nabídla příležitost pro rozhovory, při nichž se poutníci mohli vzájemně blíže seznámit. Byl to pro všechny jistě velice pěkný zážitek.

Poděkování patří zdejším věřícím za přípravu chrámu a jeho úklid i za uchystané pohoštění. Všem přítomným velice děkuji za  společnou modlitbu.

Skibiński Arkadiusz