Chrámový svátek brněnské katedrály

Oslava památky svatého Václava

Na říjnovou neděli 11. 10. připadla podle pravoslavného kalendáře památka svatého mučedníka Václava, knížete českého. Svatou liturgii při této příležitosti sloužil Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský. Jako host spolusloužil mitr. prot. Jan Novák z pražské eparchie. Po archijerejské liturgii byl vykonán průvod kolem chrámu se čtením ze svatého evangelia.

Převzato z facebookových stránek brněnské farnosti