Chrámový svátek v Mikulově

V neděli 6. prosince sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš archijerejskou liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Mikulově. V městě, pojmenovaném podle jednoho z nejznámějších svatých naší církve, je tomuto světci pochopitelně zasvěcen i zdejší chrám, v němž jeho farníci oslavili letošní chrámový svátek.

Spolu s moravsko-slezským vikárním biskupem sloužil i duchovní správce mikulovské církevní obce, prot. Flaviu Badelita, který v současnosti dojíždí konat bohoslužby i do Znojma. Spolusloužil i diákon znojemské církevní obce Cyril Bočkarev.

Mikulovským věřícím k jejich svátku blahopřejeme!