Svátek v Mikulově

Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš přijal pozvání do Mikulova na chrámový svátek sv. Mikuláše, který zde oslavovali 4. prosince. Po uvítání místním duchovním prot. Flaviem a věřícími sloužili společně Božskou liturgii a účastnili se svaté Tajiny eucharistie.