Misijní úsilí v pohraničí

Tématikou posledních presbyterských konferencí byla misijní činnost v současných podmínkách. Proto bych rád k této problematice připojil některé krátké postřehy z jesenického pohraničí za poslední rok. Jistě není sporu, že hlavním a základním prvkem misijního úsilí je liturgická činnost. Kdy všichni skuteční zúčastnění jsou postupně přetavování v duchovním ohni bohoslužeb k větší pravdivosti života. Proto sloužíme pravidelně 1x týdně liturgie v Jeseníku, 1x týdně v Horní Lipové a 2x za měsíc v Osoblaze, ve všední dny pak sloužíme akafisty v Horní Lipové. Je to taková kostra, opora pro každodenní smysluplnou světskou činnost.

2015-06-27-lipova-sveceni-liturgie02Samozřejmě v bývalém okrese Jeseník je dle posledního sčítání obyvatelstva jen malinko pravoslavných, přibližně 50. A tak jsme se  v roce 2013 rozhodli, že se pokusíme oslovit i lidi stojící mimo církev. V tom roce byl založen spolek Kostelík v horách, který měl za úkol postavit první malý pravoslavný chrám ve Slezsku, jenž by sloužil souběžně jako památník válečným zajatcům, kterých bylo na Jesenicku v době 2.světové války okolo 6000. Což se v srpnu 2014 podařilo a vznikl prostor nejen pro liturgické účely, ale i pro misijní pokusy.

Na vánoční svátky vždy natřikrát při setkáních zpíváme v chrámu koledy prokládané duchovními zamyšleními či historickými tradicemi místního obyvatelstva. Na Paschu organizujeme jedno setkání se zpěvem velikonočních písní a čtením z duchovní literatury. Na oba tyto svátky členové našeho spolku připravili zpěvníky, ze kterých všichni společně zpíváme a které si návštěvníci mohou odnést k domácímu použití.

V měsíci květnu organizujeme setkání u příležitosti ukončení poslední světové války. Sloužíme panychidu za padlé  a na tabuli v chrámu přidáváme jména nově nalezených válečných zajatců, kterých máme aktuálně přes 1400. Letos nás při této příležitosti  navštívil velvyslanec Kazachstánu a atašé Ruské federace.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV létě k svátku Proměnění Páně organizujeme pouť místními lukami, s jednotlivými zastaveními a následným svěcením místních produktů v chrámu. K tomuto bývá připraven místní paní učitelkou i doprovodný program pro děti. V listopadu ke dni válečných veteránů sloužíme panychidu u pomníku obětem válek s doprovodným kulturním programem zaměřeným na válečnou tématiku. Každé naší akce se účastní okolo 50 lidí nejen z obce, ale i z širokého okolí.

Pravidelně o nás referuje místní tisk, a tak snad není v okrese nikoho, kdo by nevěděl, že pravoslavní tady existují. O letních prázdninách v délce asi jednoho měsíce pořádá náš spolek také přívesnický mini tábor pro 5 dětí, kdy dopoledne máme většinou výletní činnost a odpoledne jednu hodinu náboženství a hodinu různorodých her. Letos jsme v červenci s dětmi nacvičili tři drobná divadelní představení se zpěvy na biblické motivy (O Mojžíšovi, O Eliášovi, O Jonášovi), která byla s úspěchem sehrána  místnímu obecenstvu a turistům. Každou sobotu konáme výuku náboženství nejen pro děti. Jaký je výsledek našeho snažení, za poslední dva roky? Jsou to dva křty z řad účastníku našich akcí a snad povědomí o tom, že je tu místo, kde lze pozvolna vrůstat do duchovního světa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPodrobnější informace k jednotlivým našim  snažením a fotografie z uskutečněných akcí lze najít na našich spolkových webových stránkách www.kostelik.estranky.cz

Za spolek Kostelík v horách prot. Josef Libor Kratochvíla