Vysvěcení opraveného chrámu v Libině

V neděli všech svatých posvětil vladyka Izaiáš nově zrekonstruovanou kapli sv. Jakuba v Libině. Spolu s ním sloužili bohoslužbu mitr. prot. Jan Kačkoš a prot. Jan Langer. V chrámových dveřích přivitaly vladyku starostka církevní obce se svou dcerou, starostkou obce Libina, která nám při opravách chrámu vyznamně pomohla. Posíláme jí tímto naše poděkování.