Divotvorná myrotočivá ikona „Obměkčení zlých srdcí“ opět v Brně

Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost v Brně při chrámu sv. Václava navštívila i v tomto roce divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“. Tato dnes již dobře známá ikona, která nás každoročně navštěvuje, byla v Brně od 8. do 10. června 2017.

8. června byla vykonána bohoslužba před ikonou Matky Boží v 19,00 hod.

V pátek 9. června byla sloužena svatá liturgie v 7,30 hod a všenoční bdění v 18,00 hod.

V sobotu 10. června byla v 8,00 hod. sloužena svatá liturgie.

Všenoční bdění a svatou liturgii v našem chrámu  sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský.

Využijme této vzácné a drahocenné příležitosti, dokud je ikona přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ s námi, učiňme si pro ni čas a obnovme svůj duchovní život ve víře, naději a lásce, abychom mohli ještě opravdověji následovat svaté evangelní učení, které vede k věčnému životu, k Božímu království.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující!“