Návštěva na polské poutní hoře Javor

Na pozvání Jeho Přeosvícenosti Paisije se vladyka Izaiáš zúčastnil oslavy svátku svatých apoštolů Petra i Pavla v Polsku. Bohoslužba se konala na hoře Javor, kde se před mnohými lety zjevila přesvatá Bohorodice a tato hora se stala poutním místem.