Vysvěcení našeho nového chrámu v Opavě

15. července vysvětil vladyka Izaiáš spolu s přítomným duchovenstvem nový chrám naší eparchie zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlovi.

Opavské církevní obci přejeme duchovní rozkvět a hojné Boží požehnání!

Gratulujeme duchovnímu správci Pravoslavné církevní obce v Opavě, prot. Jiřímu Niderlovi k tomuto dílu. Díky patří i všem, kteří se na získání budovy a provedení nutných adaptacích podíleli. Všem účastníkům svěcení a všem farníkům této církevní obce: Mnohá léta!