Posvěcení prestolu nového chrámu ve Svitavách

V neděli 16. července světil vladyka Izaiáš svatý prestol nového svitavského chrámu. S vladykou sloužili místní duchovní a budovatelé chrámu. Posvěcení prestolu předchází hlavnímu svěcení chrámu, které se bude Boží pomocí konat ve Svitavách 6. srpna tohoto roku.

Přejeme svitavské církevní obci, aby rostla, a v jejím chrámu, aby našli svůj duchovní domov a získávali spásu mnozí a mnozí pravoslavní poutníci do nebeského království. Budovatelům chrámu a všem přítomným kéž udělí Hospodin Bůh dlouhý a pokojný život … na mnohá léta!