Posvěcení kříže a věžičky v Hrubé Vrbce

V pondělí 7. 8. 2017 vladyka Izaiáš spolu s otcem Janem Kačkosem a otcem Jozefem Fejsákem posvětili kupoli na monastýrský chrám sv. Gorazda v Hrubé Vrbce.