Svěcení prestolu v Ostravě-Pustkovci

V sobotu 26. srpna přijel vladyka Izaiáš do Ostravy-Pustkovce, aby posvětil prestol, který nechal z vlastních prostředků pořídit ke slávě Boží jeden z členů místní církevní obce. Zdejší chrám byl majetkem římskokatolické církve až do července loňského roku, kdy byl zakoupen pravoslavnou církví z prostředků poskytnutých Olomoucko-brněnskou eparchií. V současnosti probíhají jeho úpravy pro potřeby pravoslavné liturgie, z nichž první bylo pořízení pravoslavného prestolu, který nahradil doposud užívaný původní obětní stůl. Spolu s vladykou Izaiášem se svěcení prestolu účastnili i místní duchovní správce a hosté, jimiž byli otec Stanisław Strach z polského Kędzierzyna-Koźle, Jan Langr z Uničova a Vasyl Oros z Ostravy-Michálkovic.