Protopresbyterátní schůze v Brně

Ve čtvrtek 8. února 2018 se v Brně konala schůze duchovních brněnského okružního protopresbyterátu. Po požehnání vladyky Izaiáše se ujal slova okružní protopresbyter otec Jozef Fejsak, který zhodnotil situaci farností protopresbyterátu. Dále objasnil problémy farnosti brněnské. Následně se rozvinula diskuse duchovních o jednotlivých těžkostech, s nimiž se ve své praxi setkávají. Ve volně vedené diskusi bylo probráno dost otázek, které se v poklidné atmosféře postupně předkládaly a každý měl možnost se ke všem problemům vyjádřit. Otázky se většinou týkaly praxe vykonávání svateb, pohřbů, misie uniatů apod. Dlouho se diskutovalo o problému farníků ze zemí, které mají mezi sebou konflikt, jenž se přenáší i do vztahů v církevní obci. Debatu uzavřelo několik praktických otázek ohledně chrámů a jejich provozu. Na závěr se vladyka Izaiáš každého duchovního ptal na problémy, s nimiž se jeho obec potýká. Po závěrečném požehnání projevil otec Jozef všem svou pohostinnost.

2018-02-08-brno-protopresbyt-dsc_0078