Křížová neděle v Olomouci

Na velkopostní neděli zasvěcenou uctívání svatého Kříže sloužil eparchiální archijerej vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský v olomoucké pravoslavné katedrále. Zde s duchovními a mnohými věřícími vykonal svatou liturgii a všichni uctívali svatý Kříž uložený podle obyčeje na analoji uprostřed chrámu.