Oslava ukončení války v Horní Lipové

Areál památníku válečných  zajatců ožil v sobotu 12. května nebývalým ruchem. Slavilo se zde ukončení zatím nejhorší války v dějinách za přítomnosti mnoha osobností ze sféry duchovního a společenského života. Panychidu za oběti válek sloužil vladyka Izaiáš spolu s okružním protopresbyterem otcem Orosem a prot. Niederlem, přítomen byl také vojenský kaplan AČR prot. Švancara. Květiny na kamennou mohylu kladli ruský vicekonzul p. Terentiev z Brna, vojenský přidělenec ruské ambasády z Prahy p. Triakin a představitelé místní samosprávy. Celým slavnostním aktem nás provázel pěvecký sbor Ruská duše z Prahy, který sklidil zasloužené ovace, nejen u památníku, ale i při koncertu v odpolední části dne. Pro přítomné, kterých se sešlo asi 70 byl připraven pravý vojenský guláš. Velkou pozornost budili vojáci v dobových stejnokrojích spolu s technikou a výzbrojí. Přítomna byla také křesťanská televize Noe, místní média a hlavně krásné, takřka letní počasí, které zjasňovalo celý tříhodinový program. Pietní akci uspořádal spolek Kostelík v horách ve spolupráci s PCO Jeseník.