Další dvě várky fotografií ze sobotních Mikulčic

Pro milovníky pouti na posvátná místa mikulčických cyrilometodějských vykopávek přidáváme ještě dvě fotogalerie, skrze které si můžete projít (či připomenout) letošní sváteční oslavu našich apoštolských věrozvěstů a svatého knížete Rostislava, který je zde uvítal.

Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů,
kteří nám přeložením Božských Písem
otevřeli pramen bohopoznání,
z něhož až do dneška hojně čerpáme,
a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději,
kteří stojíte před trůnem Nejvyššího
a vroucně se přimlouváte za duše naše.

Autoři fotografií: mátuška Marie Bočkarevová a Anežka Mandelíková